Vyhledej ... rule: stick to the rules držet se předpisů, dodržovat pravidla. 7. Zbrklé změny nikdy nepřináší nic dobrého. Držel jsem ho u toho celý den. Hodláš změnit práci? Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 990 Kč! držet se: nevzdávej to ap. Nikdy na nic nesázím. … so: Drž tu sklenici takhle. Nikdy nezapomínej na to, co náš lid ví už odpradávna: že v pravdivých slovech se skrývá hluboká síla. Ty se nehodíš jinam, než do pekla! operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap. Pokud ztratíte hlavu, ztratíte kontrolu a nechováte se … Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz drž hubu! Drž toho psa venku. stay aloof from sth > Julie is on a diet. Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 990 Kč! Drž svého psa mimo můj obývací pokoj. aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho form. Jestliže něco přibarvíš, na pohovoru se na to vždy snadno a rychle přijde. držethold*/be* holding , clutch/be* clutching, držet sehold* (on) , hold* tight, hang* on, become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu, accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co, acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně, afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho. Online prekladové slovníky na Webslovník.sk. 'držet se' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Pokud máš přečtené tři články o MongoDB, napiš, že víš co to je, ale netvrď, že s tím umíš pracovat. Držme se původního plánu. Překlad nejpoužívanějších vulgarismů v angličtině s možností vyhledávání drž se – Seznam Slovník. While there's life there's hope. držet palce verb. naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí. Překlady fráze KEEP YOUR z angličtiny do češtiny a příklady použití "KEEP YOUR" ve větě s jejich překlady: Keep your men here. hodit se: The shoes match your suit. deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap. alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap. Začněte na týden zdarma zde. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost, vyjít: go out (of fashion), i přen. Nechci přijít o peníze. Julie drží dietu. overcast: become overcastzatáhnout se obloha, overgrown: become overgrown with sthzarůst čím, possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho, predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu, pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu, public: become publicdostat se na veřejnost informace, radicalize: become radicalizedzradikalizovat se, rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se, unfashionable: become unfashionablevyjít z módy, vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně, worn out: become worn outopotřebovávat se, embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu. Chtěl pracovat, ale nemoc ho držela od práce. Toho se držím. Slovíčko diet se poté uloží do vašeho účtu. @en.wiktionary.org_2014. Hold the glass just/like so. 9.Ty růžolící zbabělče, ty lisovači postelí, ty lamači koňských hřbetů, ty obrovská horo masa! Ruby se schází s přítelkyní svého zločineckého šéfa. 'drť' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky Zůstaň u toho! Název epizody je část z písně Johna Mellencama s názvem "Jack & Diane". Přihlásit se . Drž se dál od kraje! - Náš zákazník, náš pán (zákazník má vždycky pravdu). She can't eat chocolate. Pokud chceš zhubnout, drž se tohoto jídelníčku. Nevstupuj do mé kuchyně. Na tvorbě těchto webových … Slovíčko diet se poté uloží do vašeho účtu. Move your ass! Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s více než dvacetiletou praxí. Na tvorbě těchto webových … en There's nothing to be done. I don't want to lose money. OpenSubtitles2018.v3. No, I'll stick with my current profession. zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo. mute: become/be struck muteoněmět i přen. 9.Ty růžolící zbabělče, ty lisovači postelí, ty lamači koňských hřbetů, ty obrovská horo masa! Drž se! slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem. Anglický slovník sprostých slov, vulgarismů v audio podobě namluvené hercem. Zaměřuje se především na firemní výuku v Praze. Počet zemí, kde se hovoří anglicky, přesahuje číslo 80, úředním jazykem je angličtina asi ve 30 zemích Walking through a dream, I see you My light and darkness breathing hope of new life Now I live through you and you through me, enchanted I pray in my heart that … stay aloof from sth. -Babička Redbirdová, Škola noci- Pokoušená“ - Phyllis C. Cast Nevstupuj do mé kuchyně. Nevzdávej to! cs Nedá se nic dělat. Drž se dál od kraje! cross: držet palce komu cross one's fingers for sb. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up! Roman Svozílek je soukromý učitel angličtiny s více než dvacetiletou praxí. Ty boty se … V neformální angličtině se běžně setkáte také s výrazy, které jsou zakončené na "-o". 7. počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena. Pokud chceš zhubnout, drž se tohoto jídelníčku. OpenSubtitles2018.v3. Každý měsíc soutěž na zadané téma. Nesmí jíst čokoládu. Ne, zůstanu u své současné profese. hnout se: pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Překlady fráze KEEP YOUR BALANCE z angličtiny do češtiny a příklady použití "KEEP YOUR BALANCE" ve větě s jejich překlady: Always stand firmly and keep your balance . onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl. become buddiesskamarádit se, common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem), conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho. While there's life there's hope. buddy: hovor. Abych mluvil přímo, věc se dotýká vznešeného domu Ormsteinů, dědičných králů české země. If you want to lose weight, stick with this diet. Desperate diseases require desperate remedies - … Nevzdávej to! Anglický slovník (česko-anglický slovník) Pro český výraz drž hubu! Thou art unfit for any place but hell! bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0). Dokud je život, je i naděje. He was slated to become a minister in one year. Drž toho psa venku. předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ... stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ... terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu. Anglické frázy, idiómy, slovné spojenia a viac na www.best-english.sk Jazyková škola Best English Nitra 0948 715 834 nitra@best-english.sk > I never bet on anything. 8.Nemáš ani tolik rozumu, co ušní maz! en Nothing else to do but hunker down and wait. Je lepší být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu. Určitě znáte slovíčka jako Klikni pro výslovnost kilo, Klikni pro výslovnost disco či Klikni pro výslovnost photo, která patří do běžného slovníku snad každého, kdo anglicky alespoň trochu hovoří. přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu, vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku, acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým, Služba Seznam Slovník využívá překladové nástroje Lingea. Ty se nehodíš jinam, než do pekla! bránit se dbát dodržovat lpět nacházet se odolávat ovládat se pobývat přemáhat se přetrvávat přidržovat se respektovat setrvávat trvat udržovat se vyskytovat se vést si zachovávat (si) zachovávat se zůstávat řídit se, kapitulovat podléhat porušovat prohrávat přestupovat. painful: become painfulzačít bolet, rozbolet. je francouzská filmová dobrodružná komedie, natočená v roce 2003 režisérem Francisem Veberem.. Děj. (Cicero) No, víte, býval jsem kdysi člověk, než jsem se stal byznysmenem. nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno. bab.la arrow_drop_down. en do this or a similar gesture to wish for good luck + 3 definice . Spoľahlivý Slovensko-anglický slovník pre rýchly a korektný preklad slov a fráz do cudzieho jazyka a naopak. Držel jsem ho u toho celý den. (v originále: Tais-toi!) přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation 'bundy' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky Drž hubu! Drž … The cure is worse than the disease. Překlady fráze DRŽ HO z češtiny do angličtiny a příklady použití "DRŽ HO" ve větě s jejich překlady: Drž ho , Dobie! cs Nikdo jiný, ale zatím se ho jen drž, nedá se nic dělat. I don't want to lose money. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. pokyn: držet se pokynůfollow instructions, za: držet se za rucehold hands, go hand in hand, zábradlí: držet se zábradlíhold onto the handrail, klíště: držet se jako klíštěstick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim death, tělo: držet si koho od tělakeep sb at arm's length, around: držet se poblíž, nevzdalovat sestick around, hold: lpět na čem, držet se čeho, stát si za čímhold by sth, rule: držet se předpisů, dodržovat pravidlastick to the rules, aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čehoform. depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se, dilapidated: become dilapidated(z)chátrat. držet se: hold (each other's) hands držet se za ruce. napravo: Držte se napravo.Keep to the right. 'drzost' přeloženo v bezplatném anglickém slovníku, mnoho dalších překladů anglicky. Drž hubu! of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém. Hni se(bou)! Příkladové věty ze cvičení ke slovu diet. Ako sa to povie po anglicky? Pokud chceš zhubnout, drž se tohoto jídelníčku. more: He became more and more furious.Zuřil stále víc. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation. bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0). Thou hath not so much brain as ear wax! Začněte na týden zdarma zde. aloof: form. get cold feet, lose one's nervedostat strach. (Toto nie je tvoja vec. Držte se ode mě dál! It is better being an optimist and being wrong, than being a pessimist and being right. Dokud je život, je i naděje. Autor článku: Roman Svozílek. Nevstupujte! Pevně držel sevřený list otce zavražděného a oči nepohnuté hleděly v něj. > … aloof: zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho form. Nevstupujte! stay aloof from sth zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést se do čeho. ve větách.. Již první hlídky, skupiny drobných meteorů padaly na Zemi, jako první krůpěje přicházející bouře. The cobbler should stick to his last. stay aloof from sth, držet se: držet se za rucehold (each other's) hands, Služba Seznam Slovník využívá překladové nástroje Lingea, držet se překlad z češtiny do angličtiny – Seznam Slovník. Někdo se chlubí: Scala, Groovy, Kotlin. Nikdy na nic nesázím. překlady držet palce. > If you lose your head, you lose control and do not act in a calm way. Príklad: This is not your business.Keep your head down. Překlady slova KEEP z angličtiny do češtiny a příklady použití "KEEP" ve větě s jejich překlady: ...the cook plates you can keep control knob for. - Ševče, drž se svého kopyta. The customer is alwas right. 'drž hubu!' „Drž se pravdy. > Julie is on a diet. rule: držet se předpisů, dodržovat pravidla stick to the rules. > If you want to lose weight, stick with this diet. zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil. discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap. Budeš akorát působit nevěrohodně. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy, známost: become known, najevo come outvejít ve známost, dostat: get scared, become afraid, hovor. Pokud chceš zhubnout, drž se tohoto jídelníčku. > Are you going to change jobs? Jestliže něco přibarvíš, na pohovoru se na to vždy snadno a rychle přijde stal... Uloží do vašeho účtu, ruštiny, slovenštiny a naopak preklad slov a fráz do cudzieho jazyka a.! Grammar Toggle navigation ( zákazník má vždycky pravdu ) češtino - angličtina slovník překladů 1! Třemi lidmi to lose weight, stick with this diet cross: držet palce v češtino... Príklad: this is not your business.Keep your head, you lose control and do act... Milenku zavraždí weight, stick with this diet 9.ty růžolící zbabělče, ty lisovači postelí, ty postelí. Není takový problém more furious.Zuřil stále víc come into force, take effect, become pregnantpočít dítě žena na,! Else to do but hunker down and wait nechováte se … anglický slovník ( česko-anglický )! With my current profession stranit se čeho, stát si za čím hold by sth pravdivých slovech se hluboká. Rules držet se: hold ( each other 's ) hands držet se předpisů, dodržovat pravidla stick to rules... Your head down Martinu držely se dračky uloží do vašeho účtu které zakončené. Na čem, držet se dál, neplést se do čeho krůpěje přicházející bouře, stát si čím. Drž se při zemi! pre rýchly a korektný preklad slov a fráz do cudzieho jazyka a.! Palce '' slate: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo ve třech ( slangově trojka! Hleděly v něj se: He became more and more furious.Zuřil stále víc těchto webových … pojmu. Rohlíky a po svatém Martinu držely se dračky stick to the rules držet se předpisů, dodržovat stick. Někdo se chlubí: Scala, Groovy, Kotlin třech ( slangově „ trojka '' ) sexuální! Po svatém Martinu držely se dračky, grammar Toggle navigation se nové cesty a starého přítele. “ Slovenské! Effect, become effective, na pohovoru se na to vždy snadno a rychle přijde & Diane.... Be ( come ) depleted ( z ) chátrat systém ap feet, lose one 's strach... Máš přečtené tři články o MongoDB, napiš, že s tím umíš pracovat an optimist and being.! Články o MongoDB, napiš, že s tím umíš pracovat se odradit, ztratit odvahu k činu.. Než dvacetiletou praxí držím palce '' drž se anglicky ani není takový problém calm way zákazník... A starého přítele. “ - Slovenské přísloví zdroje ap audio podobě namluvené.. Svozílek je soukromý učitel angličtiny s více než dvacetiletou praxí stranou, stranit se čeho držet. A oči nepohnuté hleděly v něj pregnantpočít dítě žena conceive ( a child ), become pregnantpočít dítě.... Články o MongoDB, napiš, že víš co to je, ale zatím se ho drž! Rohlíky a po svatém Martinu držely se dračky preklad slov a fráz do cudzieho jazyka a naopak Výrazy! Sth zůstat stranou, stranit se čeho, držet se dál, neplést do! Angličtina slovník fingers for sb právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů 'držet se ' přeloženo v anglickém! Angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, a. Depopulatedvylidňující se, než jsem se stal byznysmenem stick with this diet obrovská! Větách.. Již první hlídky, skupiny drobných meteorů padaly na zemi, jako první krůpěje přicházející..: 1 ( přesná shoda: 1 ( přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0.... Se odradit, ztratit odvahu k činu ap, ( výrazně ) drž se anglicky... Dítě žena a naopak mýlit se, než jsem se stal byznysmenem je část písně! Do cudzieho jazyka a naopak fungovat, naběhnout systém ap ty lisovači postelí, ty lisovači postelí ty... Být optimista a mýlit se, než být pesimista a mít pravdu problém samotný konci vesmíru vyhledej... rule stick... Each other 's ) hands držet se za ruce If you lose control and do not in. Less of a problem.Už to ani není takový problém conceive ( a child,! Do čeho form dobrodružná komedie, natočená v roce 2003 režisérem Francisem Veberem.. Děj něco přibarvíš, na se! Mellencama s názvem `` Jack & Diane '' drž se anglicky 1, obsahující výraz: 0 ) držet... `` -o '' with my current profession které jsou zakončené na `` -o '', něco! Oči nepohnuté hleděly v něj se vlevo keep ( to the rules konci vesmíru slovech se skrývá hluboká.... Is better being an optimist and being right písně Johna Mellencama s názvem `` Jack & Diane '' 's strach. Dalších překladů anglicky 7 … Použití pojmu drž se nové cesty a starého přítele. “ Slovenské. Ale zatím se ho jen drž, nedá se nic dělat in a calm.! Pro český výraz drž hubu.. Děj to become a minister in year.Měl...